Som speider får du delta i friluftsliv i ulike former. Samarbeid, vennskap og læring er grunnleggende.

Gjennom ansvar og gradvis større utfordringer kan speiderne bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte mennesker – i og for naturen.

Bli med! Kontakt