Som speider får du delta i friluftsliv i ulike former. Samarbeid, vennskap og læring er grunnleggende. Gjennom ansvar og gradvis større utfordringer kan speiderne bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte mennesker – i og for naturen.
Bli med! Kontakt