For å utvikle fellesskap, selvstendighet og samarbeid vil vi nå ta opp igjen patruljeorganisering. Patruljene vil bli sammensatt av speidere med ulik alder, og bli ledet av de eldste speiderne i patruljen. Her er patruljeinndeling våren 2017

Organisering i patruljer forutsetter et jevnlig frammøte fra alle, og selvfølgelig spesielt for patruljeførerne.

Vi vil enkelte uker gjennomføre møter som bare er tiltenkt patruljeførere og assistenter. Dette vil stå i planen som førerpatruljemøter. Disse onsdagene er det altså ikke vanlig speider for alle.

I forbindelse med oppstarten av dette vil første møte i 2017 (11. januar) være et møte for de eldste speiderne. Vi sender SMS til de som skal møte.