Gruppetinget er gruppens besluttende organ. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

Vi vil i forbindelse med gruppetinget også markere  ferdigstilt speiderhus!

Håper mange har mulighet til å komme! Meld på i Spond!