Hei!

Her kommer vaktlister for Dyrskudugnad 9.-11. september 2022.

Sjekk at oppsatte vakter passer. Sjekk også om speideren din er satt opp (de som er født i 2005 eller før). Vaktene er satt opp etter beste evne basert på tilbakemeldinger fra dere. Håper lista nå er slik at alle kan stille på oppsatt tid. Hvis noen flere har mulighet til å stille på ledige vakter er det veldig fint! Vi trenger folk! Gi beskjed!

Send en SMS der du bekrefter at du kan stille på oppsatte vakter til Morten på 90730202.

Frist for tibakemelding med bekreftelse er DATO!

SMSen kan for eksempel se ut som dette:

Hei. Ole Olsen bekrefter vakt kl 11.00 lørdag og 14.00 søndag.

Informasjon om oppmøte, parkering med mer kommer etterhvert!